Archive for Lipiec, 2013

Kredyt dla państw

Jednym z najistotniejszych problemów spowodowanych procesem globalizacji, nie tylko dla Polski ale prawdopodobnie dla wszystkich krajów świata są rosnące nierówności społeczne wynikające z działalności wielkich korporacji transnarodowych. W wyniku globalizacji wykres struktury zarobków coraz bardziej się zwęża i wydłuża w górę co oznacza że kurczy się klasa średnia, a przepaść miedzy najbogatszymi a biednymi robi się coraz większa. Sytuacja taka obciąża budżet państwa, ponieważ zwiększają się wydatki socjalne. Nie zahamowanie tej tendencji może doprowadzić do tak wysokich wydatków na fundusze socjalne iż zaczną być niemożliwe do pokrycia. W wyniku czego coraz większa grupa najbiedniejszych Polaków nie będzie mogła ubiegać się o wspomogę od państwa. Korporacje jak na razie za konsekwencje społeczne wynikające z ich działalności nie muszą brać żadnej odpowiedzialności. Przy realizowaniu swoich planów uwzględniają jedynie czynniki ekonomiczne. Proces globalizacji niesie dla Polski wiele strat i zysków, ale jeszcze więcej wyzwań. Ciężko określić ogólny bilans globalizacji dla Polski i Polaków. Szala jednak wydaje się przechylać na stronę większej ilości strat niż zysków. Nasileniu ulegają tendencje stwarzający liczne niebezpieczeństwa dla stabilności gospodarczej i politycznej kraju.

Przedsiębiorstwa w kraju

W gospodarce polskiej niema ani jednej firmy o zasięgu światowym, stąd niewielkie korzyści płyną dla Polski z globalizacji firm. Nie zanosi się aby taka sytuacja miała się zmienić na przestrzeni najbliższych lat. Na rynku światowym największe wpływy mają ogromne koncerny, tworzące warunki monopolu w dziedzinach swojej aktywności. W takiej sytuacji ciężko odegrać poważną rolę na rynku światowym markom które swoja działalność prowadziły jedynie w granicach jednego niewielkiego państwa. Co więcej jak przyjrzeć się bliżej polskim markom, okazuje się iż wiele z nich nie jest już kapitałem polskim a zagranicznym. Polskie przedsiębiorstwa za późno wkroczyły w realia kapitalistycznego rynku. W czasie wprowadzenia wolnego rynku w Polsce, na zachodzie już wiele firm miało silną pozycję na arenie międzynarodowej i aspiracje monopolistyczne. Największe supermarkety, w których na co dzień robią zakupy miliony Polaków w zdecydowanej większości stanowią korporacje zagraniczne w tym te najliczniejsze, jak Biedronka, Lidl i Tesco. Wyjątkami są tutaj supermarkety takie jak Piotr i Paweł, Polo market, Alma i Stokrotka, nie są to jednak markety o największych obrotach i działają jedynie na rynku polskim. W wyniku globalizacji mniejsze przedsiębiorstwa wykupywane są przez większe lub dochodzi do fuzji

Zarobki w kraju

Migracje zarobkowe mają swoje plusy i minusy. Dla przeciętnego polaka oznacza to poszerzenie rynku pracy, możliwość poznania nowej kultury i języka. Kapitał zgromadzony za granicą najczęściej wraca do Polski. Ponadto zwożony jest także kapitał kulturowy, który nie sposób określić miarą pieniądza. Do minusów migracji zarobkowej należy zaliczyć masowy wyjazd za lepszymi zarobkami fachowców i najlepiej wykwalifikowanych pracowników wielu niezwykle ważnych branży. W konsekwencji doprowadzić to może do sytuacji w której zabraknie specjalistów np. w placówkach medycznych, branży budowlanej, czy w szkolnictwie co negatywnie odbije się na przeciętnym Polaku w kraju. Wysokość zarobków w Polsce w wyniku globalizacji najprawdopodobniej będzie się zwiększać. Aktualnie idzie zauważyć trwałą tendencję, iż kapitał kieruje się tam gdzie jest najmniejszy poziom ryzyka i koszty pracy są najmniejsze. Konsekwencją tego powinno być stopniowe wyrównywanie się zarobków w Unii Europejskiej. Poziom płac w państwach gdzie obywatele osiągają najwyższe zarobki, będzie warunkowany przez poziom płac państw w których zarabia się niewiele. W wyniku tego procesu największe obawy mogą mieć najbogatsze państwa europy zachodniej, do których Polska nie należy. Oprócz wyrównywania się zarobków pod wpływem globalizacji, wyrównywać się będą także ceny rynkowe w większości jego segmentów.

Firmy w kraju

Swobodniejszy przepływ technologii i rozwiązań technicznych, wpłynął na wydajność produkcyjną wielu firm..Zwiększenie wydajności przedsiębiorstw i wdrażanie nowych technologii to bez wątpienia pozytywny wpływ postępu technologicznego, na tempo którego wielki wpływ ma proces globalizacji. W skali makro pozwala to na wydajniejsze gospodarowanie zasobami naturalnymi, energią i siłą roboczą. Jednak zjawisko to pociąga za sobą też niepozytywne konsekwencje. W wyniku owego postępu technologicznego, zapotrzebowanie na siłę roboczą sukcesywnie redukuje się, przyczyniając się do zwiększenia rzeszy bezrobotnych. Kolejnym sposobem w jaki proces globalizacji wpływa na kształt rynku pracy w Polsce są migracje zarobkowe. Otwarcie granic w ramach Unii Europejskiej, stworzyło możliwość poszukiwania pracy poza granicami państwa polskiego. Nawet za prace wymagającą mniejszych kwalifikacji możliwym staje się uzyskania dużo wyższych zarobków w wysoko rozwiniętych państwach zachodnich. Dla wielu obywateli polski otwiera to możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy, której brakowało w kraju, a zarazem dla państwa oznacza to mniejszy odsetek bezrobocia. Z drugiej strony Polska pod względem pracy, nie jest atrakcyjna dla obywateli dużo biedniejszych państw, ponieważ najwyraźniej wolą przebyć dodatkowe kilkaset kilometrów aby zarabiać w euro czy funtach.

Globalizacja a środki finansowe

Globalizacja jest to proces, który trwa już od wieków. Jego zalążkowa faza zaczęła się już na początku XVI w. Proces ten odnosi się w sposób bezpośredni lub pośredni do wszystkich sfer życia społecznego. Świat stał się jednym, wielkim, wspólnym systemem powiązanym zależnościami politycznymi, kulturowymi i nade wszystko gospodarczymi. Globalizacja jest procesem niezwykle złożonym, na którego składa się chociażby – tracenie suwerenności gospodarczej przez państwa, gdyż nie są w stanie w pełni kontrolować przemian gospodarczych na terytorium kraju; tworzenie się instytucji koordynujących przepływy kapitałów i towarów na światowym rynku; uprawnienia władcze i kompetencje państw narodowych zaczynają się nakładać z instytucjami ponadnarodowymi, co w konsekwencji zmienia, sposób funkcjonowania dzisiejszych społeczeństw; na zarządzanie procesami gospodarczymi największy wpływ mają światowe elity finansistów i prezesi globalnych korporacji o charakterze ponadnarodowym; powiązania i zależności pomiędzy państwami ulegają pogłębieniu na skutek swoistego ujednolicenia rynku, produkcji i zatrudnienia; wytworzenie się głównej funkcji państwa polegającej na negocjacji zasad współpracy i wymiany na pograniczu tego co lokalne z globalnym, dla zmaksymalizowania korzyści dla obywateli danego kraju; coraz większa koncentracja środków finansowych w grupie najbardziej bogatych

Stan polskich firm

Jak wygląda sytuacja z wielkimi koncernami, mającymi w Polsce swoje fabryki? Czy masowy odpływ placówek produkcyjnych do krajów Ameryki Południowej i Azji, o tendencji której była mowa wcześniej, w Polsce również ma swoje odzwierciedlenie? Otóż jak do tej pory, Polska nie miała większego problemu w tej materii. W ostatnich latach do naszego kraju nadal napływały zagraniczne koncerny otwierając tutaj swoją produkcje i tworząc nowe miejsca pracy. Polski pracownik nadal jawi się jako tania siła robocza, w odniesieniu do pracowników z krajów zachodnich. Jednak ten stan rzeczy powoli się zmienia. Aspiracje finansowe polaków rosną, a wzrost podatków i cen żywności, wciąż redukują moc nabywczą pozyskiwanych pieniędzy. To wszystko może sprawić iż coraz trudniej będzie pozyskać nowych chętnych do otwierania ‘taśm produkcyjnych’ na polskim gruncie. A walka o kolejnych inwestorów zagranicznych, może kosztować zbyt wiele państwo Polskie, poprzez negocjowane ustępstwa podatkowe, prawne itp. z wielkimi koncernami. W tym miejscu można przytoczyć przypadek chociażby koncernu Daewoo, który otworzył swoją produkcje w Lublinie, uzyskując od władz korzystne warunki funkcjonowania, co w rezultacie przyczyniło się do ogromnego zadłużenia Koreańskiej firmy, przez niepłacenie podatków i w rezultacie do ogłoszenia bankructwa

Pożyczka pod nieruchomość

W momencie, gdy będziemy chcieli prowadzić swą własną firmę na pewno bardzo ważne będzie posiadanie

Szybkie pożyczki gotówkowe

Obecnie w czasie, gdy nadchodzą wakacje wiele osób decyduje się na szybkie pożyczki gotówkowe. Liczba instytucji oferujących takie pomoce finansowe rośnie zarówno przed wakacjami, ale i również przez świętami. Wówczas, bowiem wiele osób szuka dodatkowych źródeł dofinansowania swych celów. Jednak czy takie szybkie pożyczki gotówkowe są bardzo potrzebne i czy jest to dobre rozwiązanie dla każdego z nas. Może, bowiem okazać się, że suma, o jaką będziemy ubiegać się będzie kosztowała nas w ratach dość dużo. I wówczas będziemy spłacać bardzo długo taki kredyt. Jednak fakt, iż taką szybką pożyczkę można uzyskać nawet w 15 minutach jest bardzo pociągający. I dlatego też duża liczba osób decyduje się na takie rozwiązanie. Na pewno wiele młodych osób będzie szukało pomysłu jak zdobyć pieniądze na swe wakacje. Również i rodzice chcą by ich dziecko wyjechało nam wakacje. I wówczas właśnie wiele z nich będzie decydowało się na tego typu pomoce finansowe. Jednak należy bardzo dokładnie dowiedzieć się jak będzie wyglądała spłata rat. Gdyż musimy już na samym początku jeszcze przed podpisaniem umowy dowiedzieć się wszelkich punktów regulaminu. I dopiero wtedy będziemy mieli pewność, że nasz kredyt na wakacje zaciągnięty w firmie oferującej szybki kredy będzie dogodnym i korzystnym dla nas rozwiązaniem. I na pewno rata nie będzie mocno obciążać naszego domowego budżetu.

Czytanie dokładnie umów

Obecnie w naszym kraju bardzo często mówi się o akcji dokładnego czytania umów podczas zawiązywania kredytu czy to w banku czy też w innych instytucjach. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że to, co podpisujemy będzie dla nas korzystne. Na pewno jest to bardzo ważne by takie umowy czytać w momencie, gdy decydujemy się na pożyczkę w firmach poza bankowych. W tych przypadkach musimy wiedzieć, na co tak naprawdę się decydujemy. Jak wiadomo tyczy się to szczególnie starszych osób. Bardzo często osoby te są oszukiwane i podczas spotkań z przedstawicielami firm pożyczkowych nie dowiadują się wszystkich ważnych informacji. A jak wiadomo jest to istotne. Gdyż dopiero w momencie, gdy trzeba zapłacić ratę okazuje się, że jest ona zbyt wysoka niż na samym początku nam mówiono. I wówczas wielu z nas nie wie czy może sądownie ubiegać się o swe prawa. Dlatego też, aby nie mieć tego typu problemów należy bardzo dokładnie przeczytać umowę. Szczególnie wtedy, gdy pierwszy raz decydujemy się na wzięcie kredytu w jakiejkolwiek firmie. W momencie, gdy nie będziemy wiedzieli, na co zwracać uwagę podczas podpisywania takich umów możemy o pomoc poprosić nam bliskie, ale bardziej doświadczone osoby. Na pewno dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasz kredyt nie doprowadzi nas do ruiny w budżecie domowym.

Pożyczki przez Internet

Na pewno w dzisiejszych czasach bardzo często można spotkać oferty wielu kredytów udzielanych przez Internet. Dzięki temu wiele osób może w szybkim czasie bez wychodzenia z domu ubiegać się o kredyt gotówkowy. Jednak dziś coraz częściej można spotkać się z tym, że tego typu firmy nie mają pozytywnych opinii. Głównie tyczą się one dość wysokim oprocentowaniem. I wówczas może okazać się, że nasza rata do płacenia będzie dużo większa niż w tradycyjnym banku. A jak wiadomo nie zawsze każdy z nas czyta wszelkie umowy. I wówczas może okazać się, że nasza rata będzie dużo większa niż na początku każdy z nas przewidywał. Oczywiście wcale nie oznacza to tego, że pożyczki przez Internet są złe i nie korzystne. Na pewno dużą ich zaletą jest to, że możemy bez wychodzenia z domu składać wniosek oraz wysyłać wszelkie formalności. Na pewno jest to dogodne dla każdego, kto całymi dnami pracuje i nie ma zbytnio czasu na chodzenie po takich instytucji. Również, co ważne takie instytucje nie zawsze wymagają od nas wielu dokumentów. I wówczas tak naprawdę każdy z nas może ubiegać się o takie kredyty w firmach. Trzeba jednak bardzo dokładnie zapoznać się z regulaminem takich firm. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasza pożyczka nie będzie zbyt kosztowna i na pewno nie będziemy mieli problemu z spłacaniem rat.

Składanie wniosku o kredyt

Obecnie wiele spraw można bez przeszkód załatwić bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki internetowi. Dziś wielu z nas właśnie poprzez strony internetowe wysyła różne dokumenty. Na pewno jest to spore udogodnienie i usprawnia załatwienie wielu ważnych dla nas spraw. Również dziś w taki sposób można bez przeszkód wysłać wniosek o kredyt. Wiele banków daje nam takie możliwości. Oczywiście należy wiedzieć czy wybrany przez nas bank ma takie wirtualne wnioski. Co ważne dziś w szybkim czasie otrzymamy odpowiedz zwrotną oraz skontaktuje się z nami przedstawiciel banku. Również wówczas drogą telefoniczną można uzyskać wiele ważnych informacji na temat kredytu, o jaki chcemy się ubiegać. Bardzo często podczas takiej rozmowy telefonicznej możemy dowiedzieć się jaka jest ostateczna decyzja. Są także banki, które pozwalają wszelkie dokumenty wysłać drogą elektroniczną. Dzięki temu w szybkim czasie i bez wychodzenia z domu będziemy mogli złożyć cały wniosek o nasz kredyt. Co ważne także bez wychodzenia z domu możemy dowiedzieć się jaka jest ostateczna decyzja. Oczywiście, co ważne nadal, aby dopełnić wszelkie formalności trzeba osobiście udać się do banku. Są jednak instytucje, które wprowadzają nowe rozwiązania i wówczas można umowę o kredyt podpisać poprzez kuriera. Są to na razie pomysły i póki, co wielkie banki w naszym kraju nie stosują ich.