Archive for Luty, 2012

Rodzaje banków

W zależności od kryterium podziału wyróżnia się kilka rodzajów banków: bank centralny, banki komercyjne uniwersalne i specjalistyczne. Ze względu na status prawny dzieli się je na: państwowe, spółdzielcze i spółki akcyjne. Pod względem kapitału są to banki: prywatne, państwowe, międzynarodowe, komunalne, spółdzielcze, zagraniczne, mieszane. Podobne w działaniu do banków są kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz kasy oszczędnościowe. Ich podstawową funkcją jest przeprowadzanie operacji finansowych – udzielanie kredytów, emitowanie bankowych papierów wartościowych. Banki centralne zajmują się emisją pieniądza, zarządzaniem całym systemem bankowym, określają wartość i ilość kredytów w danym państwie. Operacyjne dbają o wieloaspektową, masową obsługę klienta. Biorą ważny udział w powszechnym obrocie pieniądza. Continue reading “Rodzaje banków” »

Kredyt konsumpcyjny

Jednym z rodzajów pomocy finansowej udzielanej klientom przez bank jest przyznanie kredytu konsumpcyjnego. Dotyczy to sytuacji, w której osoba fizyczna potrzebuje w szybkim czasie pewnej ilości gotówki, jednak nie tak dużej jak np. w przypadku zakupu mieszkania. Musi to być osoba pełnoletnia, o stałym źródle dochodu. Jest udzielany na cele bezpośredniego spożytkowania, nie na cele gospodarcze, na dokonanie jakiegoś zakupu towaru lub usługi, np. samochodu, pralki, opłacenia remontu, wyjazdu itp. Banki sprawdzają zdolność kredytową klienta, jego źródło dochodu. Brana jest też pod uwagę przeszłość kredytowa danej osoby. Continue reading “Kredyt konsumpcyjny” »

Obsługa przez Internet

Banki oferują swoim klientom nie tylko usługi w oddziałach, specjalnie uruchomionych bankomatach, ale także obsługę konta przez Internet. Klient może połączyć się z bankiem także za pomocą telefonu zwykłego bądź komórkowego, SMS-a; z każdego komputera z dostępem do sieci. Jest to bardzo wygodna forma, która pozwala zarządzać swoimi pieniędzmi bez wychodzenia z domu i zaoszczędzić czas klienta. Można w ten sposób sprawdzić stan konta, historię dokonanych operacji, dokonać przelewu, płatności drogą internetową, założyć lokatę. Zaletą bankowości internetowej jest możliwość korzystania z konta w każdym czasie i miejscu. Continue reading “Obsługa przez Internet” »

Rachunek oszczędnościowy

Istnieje wiele metod gromadzenia pieniędzy, ich oszczędzania i lokowania. Można je w coś zainwestować, np. w papiery wartościowe, w zakup jakiejś nieruchomości, aby przynosiły zyski i ulegały zwielokrotnieniu, można je także umieścić w banku. Służą temu rachunki i konta bankowe o charakterze oszczędnościowym, z różnym oprocentowaniem w zależności od powierzonej na przechowanie kwoty. Otwiera się je na zlecenie klienta i umieszcza na nich posiadaną nadwyżkę, która nie jest w użyciu. Są przeznaczone dla osób fizycznych. Można oszczędności ulokować na pewien czas, bez dostępu do nich, można połączyć zwykły rachunek z oszczędnościowym i mieć stały dostęp do swoich pieniędzy, dokonywać wypłat i wpłat w zależności od możliwości i potrzeby. Continue reading “Rachunek oszczędnościowy” »

Rodzina na Swoim

Program „Rodzina na Swoim” jest jedną z propozycji kredytu mieszkaniowego, w której kredytobiorca może liczyć na wsparcie i częściową dotację państwową. Jest dostępny od 2006 roku, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem tak chętnych do zakupu mieszkania, jak i banków. Ma na celu pomoc rodzinom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci w nabyciu lokalu na własność. Od tego roku o przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się także osoby żyjące w stanie wolnym. Można w jego ramach kupić mieszkanie do 75 m2 oraz dom o maksymalnej powierzchni 140 m2, osoby samotne mogą nabyć nieruchomość o powierzchni do 50 m2. Continue reading “Rodzina na Swoim” »

Usługi bankomatowe

Bankomaty są to specjalne, elektroniczne urządzenia, które umożliwiają wykonanie niektórych operacji finansowych bez potrzeby odwiedzania banku. Służą do tego celu karty płatnicze. Można w nich przede wszystkim dokonywać wypłaty pieniędzy, jak również ich wpłaty na konta bankowe, ale także sprawdzać stan swojego rachunku, dowiedzieć się czy wpłynęły oczekiwane pieniądze, śledzić historię dokonanych operacji; drukują też potwierdzenia wypłaty z informacją o aktualnym stanie funduszy. Za ich pomocą da się doładować telefon komórkowy, dokonać przelewu, zmienić kod PIN karty. Continue reading “Usługi bankomatowe” »

Karty płatnicze

Banki oferują swoim klientom możliwość dokonywania opłat nie tylko za pomocą gotówki, ale również kart płatniczych – plastikowych, elektronicznych. Wyróżnia się ich kilka rodzajów: kredytowe, z odroczonym terminem płatności, debetowe, obciążeniowe, przedpłacone, wirtualne. Pod względem technicznym dzieli się je na karty magnetyczne, chipowe, zbliżeniowe; o zasięgu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Są one zabezpieczane kodem PIN lub chipem znanym tylko posiadaczowi. Jest wiele zalet posługiwania się kartą. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Nie trzeba mieć przy sobie stale portfela, Continue reading “Karty płatnicze” »

Inna waluta kredytu

Banki dopuszczają wzięcie kredytu w rodzimej walucie lub też w walucie innych krajów. Kredyt w złotówkach jest wyżej oprocentowany, ale bardziej przewidywalny i stabilniejszy. Kredyt w obcych pieniądzach cechuje niższy procent od otrzymanej kwoty, ale za to wiąże się z niepewnością przyszłości i koniecznością stałej obserwacji rynku walut. Jest to ryzykowne zwłaszcza w przypadku obecnego światowego kryzysu gospodarczego. Continue reading “Inna waluta kredytu” »

Konkurencja bankowa

Konkurencja między bankami występuje praktycznie od zawsze. Banki dążą do pozyskiwania nowych klientów i zatrzymania tych stałych. Kuszą ich preferencyjnymi warunkami przygotowanymi specjalnie dla nich, oraz nowymi produktami bankowymi. Obecnie, na rynku funkcjonuje wiele banków, a klienci mają bardzo duży wybór w ofertach bankowych. Między bankami może występować konkurencja cenowa oraz jakościowa. Continue reading “Konkurencja bankowa” »

Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe jest to konto łączące w sobie cechy rachunku bankowego i lokaty. Konto to ma wyższe oprocentowanie niż zwykłe konto osobiste, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Konto oszczędnościowe zakładane jest na czas nieokreślony, nie ma wyznaczonej konkretnej daty zakończenia prowadzenia konta. Środki pieniężna można wpłacać na konto w dowolnym czasie, i w dowolnej wysokości. Continue reading “Konto oszczędnościowe” »

Lokata progresywna

Lokata progresywna polega na możliwości dopłacania dodatkowych kwot pieniężnych do wcześniej założonej lokaty. Wysokość tych kwot jest ustalana indywidualnie między bankiem a klientem. Jest to wygodny sposób oszczędzania. Wpłacanie dodatkowych kwot, nie wymaga podpisywania kolejnej umowy z bankiem. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które co jakiś czas mają większy przypływ gotówki i pragną ją systematycznie lokować. Im wyższa kwota będzie zgromadzona na lokacie, tym wyższe będzie oprocentowanie tej lokaty. Oprocentowanie lokaty jest w stałe w danym miesiącu. Continue reading “Lokata progresywna” »