Archive for Styczeń, 2012

Biura księgowe – ważnym elementem strategii firmy

Dla firm szczególnie ważnym zadaniem jest wybór odpowiedniego biura księgowego, które poprowadzi wszelkie sprawy związane z rozliczeniami. Firmy są zobowiązane nie tylko do rozliczeń w stosunku do Urzędów Skarbowych. Odrębne deklaracje są wypełniane dla Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Biura rachunkowe zatrudniają specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się zagadnieniami księgowości i rachunkowości. Zarówno firmy rozpoczynające działalność jak i firmy działające już o d jakiegoś czasu mogą znaleźć w biurze rachunkowym solidnego partnera wspierającego je w codziennym prowadzeniu działalności. W zależności od tego jakiego dokona się wyboru można liczyć zarówno na obsługę wyłącznie związaną z sprawdzeniem księgowości jak również zlecić obsługę kadr czy doradztwo podatkowe. Większość właścicieli firm stara się na bieżąco śledzić wszelkie przepisy prawa podatkowego i prawa pracy jednak specjalista mający na co dzień do czynienia z praktyką rozliczeń i spraw kadrowych jest nie do zastąpienia. Przydatność biur księgowych zauważą zarówno nowi przedsiębiorcy jak i firmy dłużej działające na rynku. Dla nowego przedsiębiorcy, zatrudnienie profesjonalnego biura księgowego, do prowadzenia spraw związanych z rozliczeniami jest szczególnie ważne. Nawet właściciele małych firm zauważą korzyści płynące z zatrudnienia biura rachunkowego. Jedna z podstawowych jest brak obciążeń związanych z troska o właściwe rozliczanie spraw podatkowych i spraw ubezpieczeniowych. Biuro księgowe pomoże nowemu przedsiębiorcy skupić się na najważniejszym elemencie jakim jest opracowanie strategii rozwoju nowej firmy. Profesjonalista może pomóc nowemu przedsiębiorcy ustalić najwłaściwszy i najbardziej korzystny sposób opodatkowania. W zależności od profilu działalności można wybrać inny model prowadzenia rozliczeń z organem podatkowym. Dla jednych przedsiębiorców będzie to księga przychodów dla innych konieczne będzie prowadzenie również dodatkowych ewidencji. Sprawy związane z prowadzeniem księgowości nawet w niewielkiej firmie mogą być dość kłopotliwe (zwłaszcza dla osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia związanego z prowadzeniem rachunkowości). Biuro księgowe doradzi i poprowadzi wszelkie sprawy związane z tak trudnym tematem jakim są rozliczenia księgowe.

Biura księgowe i ich zadania

Do podstawowych zadań jakie stawiają sobie biura księgowe należy profesjonalna i kompleksowa obsługa podatników. Niezależnie od tego czy rozliczają osoby prywatne czy firmy do swoich zadań podchodzą z należytą powagą. Księgowość i rozliczenia z nią związane nie są sprawą prosta i dla większości podatników przepisy podatkowe to zbiór niezrozumiałych tekstów. Ważnym momentem w życiu podatnika jest uświadomienie sobie potrzeby pomocy przy rozliczaniu spraw podatkowych. Jeśli ktoś nie rozumie istniejących przepisów podatkowych i nie umie ich interpretować ani zastosować w swoich rozliczeniach z organem podatkowym powinien zdać się na profesjonalistów. Biura księgowe każdego klienta traktują w taki sam sposób i starają się oprócz zadań związanych z rozliczeniami, być także dobrym doradcom podatkowym. Trudno dziś uzyskać pomoc w urzędach skarbowych najlepiej więc udać się do profesjonalnego księgowego, który zrozumie problemy przeciętnego podatnika i będzie potrafił mu skutecznie wytłumaczyć wszelkie niejasności związane z zagadnieniami księgowymi. Biura księgowe są równie ważne dla przedsiębiorców jak i dla każdego podatnika. Różnica polega na tym, że ilość spraw i problemów z jakimi musi się mierzyć przedsiębiorca w codziennym życiu firmy jest znacznie większa niż ilość problemów z jakimi mają do czynienia podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej. W przypadku spraw dotyczących rozliczeń firmowych biura księgowe mogą nie tylko wykazać się wiedza i praktyką w dokonywaniu rozliczeń pomiędzy podatnikiem a Urzędem Skarbowym lub podatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ale także w kwestiach doradczych. Jak ważnym elementem współczesnej rzeczywistości firmy jest doradztwo podatkowe widać po tym, jak wiele biur rachunkowych poszerza dziś swoją ofertę o usługi doradcze. Księgowość firm a wraz z nią rozliczenia stały się tak skomplikowane, że do rzadkości należą dziś przedsiębiorcy, którzy sami rozliczają swoje zobowiązania podatkowe. Najczęstszym i najłatwiejszym sposobem na to, by sprawy firmy były właściwie prowadzone jest zlecenie obsługi księgowej biurom rachunkowym. Wybór firmy zajmującej się księgowością powinien być oczywiście gruntownie przemyślany i dokonany w oparciu o listę potrzeb przedsiębiorcy.

Zatrudnienie księgowego

Coraz więcej podatników myśli o zatrudnieniu księgowego do prowadzenia spraw związanych z rozliczaniem. Ma to związek z tym, że przepisy księgowe ulegają stałym zmianom a nawet przeciętny podatnik może oszczędzić wiele pieniędzy zatrudniając profesjonalistę do rozliczania jego dochodów. Coraz więcej obywateli naszego kraju osiąga dochody z kilku źródeł. Najczęściej są to firmy polskie, jednak zdarza się także, że pracodawcami Polaków są osoby mieszkające poza naszymi granicami lub których firmy maja tam siedziby. By odpowiednio rozliczyć dochody osiągnięte z różnych źródeł należy zlecić takie rozliczenie profesjonalnemu biuru księgowemu. Korzyści jakie wynikną z tego typu rozwiązania będą widoczne już na pierwsze rzut oka (dla osoby zainteresowanej). Po pierwsze dochód będzie odpowiednio rozliczony, nie grozi więc podatnikowi dodatkowa wizyta w Urzędzie Skarbowym w celu wyjaśnienia jakichkolwiek rozbieżności. Kolejnym plusem zatrudnienia biura księgowego do rozliczeń podatkowych jest możliwość wykorzystania wszelkich ulg z jakich można skorzystać przy składaniu deklaracji rocznych. W ten sposób można zaoszczędzić wiele pieniędzy z domowego budżetu. Usługi biura księgowego nie są kosztowne i nawet podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej może sobie pozwolić na zatrudnienie profesjonalisty. Oszczędności jakie dzięki temu może osiągnąć są znaczne. Bardzo wielu polaków korzysta dziś z możliwości jakie dają biura księgowe. Warto pomyśleć o profesjonalnych usługach księgowych, zwłaszcza na początku roku podatkowego, który jest jednocześnie czasem kiedy rozliczamy roku ubiegły. Dla osób, które osiągnęły duży przychód w roku poprzednim jest to doskonały moment na uporządkowanie dokumentacji i sprawdzenie czy pracodawca (lub pracodawcy) należycie wywiązali się z obowiązków odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Najpóźniej w lutym pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi Pit 11, w których zostało określone jakie pracownik osiągnął dochody i ile zostało przekazane zaliczek organowi podatkowemu. Na podstawie tych danych pracownik biura księgowego może obliczyć czy podatki były właściwie odprowadzane i czy można mówić o nadpłacie lub niedopłacie. Różnym grupom podatkowym przysługują różne ulgi o czym również poinformuje księgowy.

Komu potrzebne są biura księgowe

Coraz więcej osób zostało zmuszonych do zakładania własnej działalności gospodarczej. Ze względu na kolejne zaostrzenia w systemie zatrudniania, pracodawcy coraz chętniej zlecają firmom zewnętrznym te sprawy, które poprzednio zlecano pracownikom etatowym. Jednakże prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dla osób które nigdy wcześniej nie myślały o tej formie zatrudnienia może być trudne. Zwłaszcza w aspekcie księgowości. Sprawy związane z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych mogą być kłopotliwe a poza tym są to bardzo czasochłonne zajęcia. Można poradzić sobie z prowadzeniem własnej firmy i z realizacją zleceń samodzielnie prowadząc księgowość, jednak wiąże się to z poświęceniem dużej ilości czasu i nauczeniem się wielu przepisów i formuł, związanych z księgowością. Łatwiej i bezpieczniej zatrudnić profesjonalistów. Tego co ma do zaoferowania biuro księgowe nie potrafi dokonać osoba, która nigdy nie miała do czynienia z księgowaniem. Bowiem księgowość to nie tylko deklaracje podatkowe i ZUS- owskie to także operacje na kontach i bardzo wiele przepisów do opanowania. Można śmiało założyć, że samodzielne prowadzenie spraw związanych z księgowością utrudnia skupienie się na podstawowym celu firmy, to znaczy nad jej rozwojem i szukaniem nowych rozwiązań. Naturalnym wydaje się więc zwrot właścicieli małych i średniej wielkości ku biurom księgowym i proponowanym przez nie usługom. Profesjonalne firmy zajmujące się rachunkowością mogą również świadczyć usługi doradcze związane z wyborem najwłaściwszej i najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Jeśli zleca się obsługę firmy profesjonalistą ma się pewność, że dokumentacja księgową jest prowadzona poprawnie a gdy firma zaczyna się rozwijać księgowy zaproponuje zmiany, mające na celu lepsze wykorzystanie środków finansowych w firmie. Samodzielne prowadzenie księgowości (w przypadku laików) wiąże się z ciągłym borykaniem się z barkiem wiedzy i koniecznością dokształcania się w kierunkach związanych z księgowością. Zlecenie prowadzenia spraw rozliczeniowych profesjonalistom zdejmuje z właścicieli firm ciężar prowadzenia spraw księgowych a bardzo często także kadrowych. Jest to prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie w średniej wielkości przedsiębiorstwie.

Księgowość w firmach prywatnych

Na naszym rynku jest wiele firm prywatnych, które z uwagi na fakt prowadzenia działalności gospodarczej korzystają lub mogłyby korzystać z usług biur prowadzących księgowość. Biura księgowe zwane powszechnie biurami rachunkowymi prowadzone są przez profesjonalnych księgowych. Licencje na prowadzenie biura rachunkowego przyznaje państwo. Mogą ją otrzymać księgowi praktycy po zweryfikowaniu wykształcenia i doświadczenia oraz po zaliczeniu egzaminu państwowego. Oprócz licencjonowanych księgowych w biurze rachunkowym pod ich kierunkiem pracują również inni księgowi zajmujący się poszczególnymi zagadnieniami dotyczącymi księgowości. Im większe przedsiębiorstwo tym bardzie skomplikowana księgowość. W małych firmach, często to właściciele zajmują się księgowością ponieważ tego typu księgowość jest bardzo uproszczona. Prowadzi się tylko jedna księgę a odliczeni polegają wyłącznie na odliczeniach związanych ze składka zdrowotną. Większe firmy prowadzą nie tylko księgę przychodów ale także inne ewidencje jak na przykład ewidencja środków trwałych. Ponieważ przepisy dotyczące księgowości zmieniają się dość często a samo księgowanie na różnych kontach, nie jest zadaniem prostym (przynajmniej dla laika), właściciele firm powierzają prowadzenie spraw księgowych profesjonalnym biurom księgowym. Korzyści jakie płyną z zatrudnia profesjonalistów są widoczne już na pierwszy rzut oka. Po pierwsze znikają kłopoty związane z ewentualnymi pomyłkami jakie niesie za sobą nieznajomość przepisów prawno – podatkowych. Jak wiadomo nieznajomość prawa nie chroni nikogo przed konsekwencjami jakie trzeba ponosić przy popełnianiu błędów. Kolejnym ważnym i znaczącym elementem współpracy przedsiębiorcy i biura rachunkowego jest to, że księgi rachunkowe przechowywane są w jednym miejscu. Jest to doskonały sposób uniknięcia zamieszania jakie powstaje w przypadku kontroli podatnika, przez organy podatkowe. Jak trudno jest samodzielnie przejść przez kontrole skarbową wiedzą wszyscy podatnicy, którzy kiedykolwiek musieli zmierzyć się z tym problemem. Firmy zatrudniające profesjonalnych księgowych mogą liczyć na wszechstronna pomoc związaną z kontrolami skarbowymi. Biuro księgowe jest pośrednikiem pomiędzy przedsiębiorca a organem podatkowym.

Nieznajomość zasad rachunkowości przeszkodą w założeniu własnej firmy

Duża część naszego społeczeństwa to osoby bezrobotne, które ukończyły studia są młode i bardzo ambitne gotowe zaryzykować i zainwestować w własny biznes. Jednak założenie własnej działalności gospodarczej w polskich realiach to nie małe wyzwanie, stosy potrzebnych dokumentów, pozwoleń, setki instytucji, które należy odwiedzić, aby uzyskać zgodę na prowadzenie własnej działalności. Jak już to osiągniemy możemy przystąpić do działania wydaje nam się wówczas, że najgorsze mamy za sobą jednak nie to dopiero początek. Przed nami uregulowanie kwestii podatkowych i spraw związanych z księgowością i finansami naszej przyszłej firmy. Dla takich właśnie młodych przedsiębiorców biura księgowe proponują swoje usługi są one bardzo ważne zwłaszcza na początku działalności. Pracownicy po ocenie profilu, w jakim firma ma zamiar się specjalizować stara się wybrać jak najlepszą formę opodatkowania dla tego przedsiębiorcy jak również stara się wytłumaczyć mu czy korzystniejsze będzie dla niego zadeklarowanie się jak płatnik VAT czy też nie. Wiadomo, że młodego przedsiębiorcę zwłaszcza na początku kariery nie stać na opłacenie własnego księgowego a biura księgowe swoje wynagrodzenie uzależniają od ilości dokumentów. Wiadomo, że na początku nie będzie ich zbyt wiele wiec tak a obsługa będzie kosztowała jedynie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Standardowa umowa z biurem księgowym na początku ogranicza się jedynie do sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz kompleksową obsługę płac, kadr i dokumentów związanych z ubezpieczeniem właściciela firmy, ewentualnie z przeglądaniem wystawionych faktur i eliminacji ewentualnych błędów więcej pracy jest pod koniec roku, kiedy trzeba sporządzić odpowiednie deklaracje podatkowe i sporządzić bilans jak również rachunek zysków i strat danego przedsiębiorstwa. Niektóre biura księgowe pomaga nowo powstałym firmą rozwiązywać problemy organizacyjne a nie, kiedy nawet i prawne, z którymi młody przedsiębiorca marnie sobie radzi. Dlatego młodzi ludzie nie powinni obawiać się spraw związanych z podatkami i śmiało realizować swoje marzenia o własnej firmie, gdyż istnieją instytucje, które pomagają w kwestiach podatków, ale i nie tylko.

Biura księgowe sposobem na uniknięcie kłopotów finansowych

Przedsiębiorcy inwestują we własną firmę swój czas, swoje umiejętności i duże pieniądze są przekonani, że prowadzenie firmy to nic trudnego, odpowiednia kadra pracownicza obeznana w działalności i profilu firmy, właściwa organizacja wewnętrzna i dobra baza sprzętowa zapewni sukces na rynku. Wszystkie te elementy są bardzo istotne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ale niezwykle ważnym elementem jest uporządkowanie spraw podatkowych, bo to one stanowią fundament każdego przedsiębiorstwa. Nie każdy właściciel firmy jest obeznany w tych kwestiach, dlatego szuka pomocy w firmach zewnętrznych. Biura księgowe specjalizują się w usługowym prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i na zlecenie firm zajmuje się pełną księgową obsługą firmy. Prowadzi pełną dokumentacje dotyczącą sprzedaży i zakupu towaru i usług, jak również, co miesiąc sporządza deklaracje podatkową VAT-7 i nalicza odpowiednią sumę pieniężną, jaką przedsiębiorstwo musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Biura księgowe zajmują się także sprawami dotyczącymi pracowników wewnętrznych firmy głównie nalicza wynagrodzenia, odprowadza wymagane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządza umowy różnego rodzaju. Biuro księgowe skrupulatnie notuje wszelkie zdarzenia gospodarcze i operacje finansowe, jaki prowadzi przedsiębiorstwo i na koniec okresu rozliczeniowego sporządza bilans określając poziom zysków i strat osiągniętych przez firmę. Tego typu pomoc jest nieoceniona dla przedsiębiorstw, które nie mają odpowiednio wysokiej wiedzy i doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu księgowości a w ciągu roku rozliczeniowego obracają dużymi sumami pieniężnymi łatwo jest zagubić jakiś istotny dokument, lub nie zanotować jakiejś kwoty pieniężnej. Wszelkie nieprawidłowości mogą zostać ujawnione podczas kontroli skarbowej i narazić dobre imię i prestiż naszej firmy. A naliczone kary finansowe mogą zrujnować nawet dobrze sytuowaną firmę. W takich sytuacjach fachowa pomoc biur księgowych jest nieoceniona i może uchronić przed poważnymi problemami finansowymi a przedsiębiorca nie będzie obawiał się nawet najbardziej wnikliwej kontroli skarbowej wizyta inspektora w firmie będzie czymś naturalnym związanym z działalnością firmy.

Profesjonalna obsługa księgowa przedsiębiorstw

Celem biura księgowego jest kompleksowa obsługa rachunkowo – finansowa firm działających na ich terenie jak również na terenach przyległych. Firmy działają w oparciu o różne podstawy prawne, więc biura księgowe oferują swoje usługi wszelkim zainteresowanym podmiotą. Zaliczamy do nich przedsiębiorstwa, spółki kapitałowe, spółki osobowe, stowarzyszenia, fundacje jak również zrzeszenia i związki. Każda z tych firm ma inny profil działalności i obraca innymi dokumentami jak również forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym jest indywidualna. Aby sprostać wszelkim zapotrzebowaniom biura księgowe zatrudniają szereg specjalistów z różnych dziedzin takich jak podatki, rachunkowość i finanse, transakcje wiązane, naliczanie i doprowadzanie podatku od towaru i usług, prawników i specjalistów od płac i wynagrodzeń. Zakres usług biura księgowego to prowadzenie uproszczonej księgowości w formie karty podatkowej lub ryczałtu podlegającego ewidencji. W tym zakresie biura księgowe zajmują się prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji i ewidencji podatkowych. Obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy i kontrolą poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego, oraz przygotowaniem przelewów podatkowych. Biura księgowe prowadzą również księgowość na zasadach ogólnych, czyli ich zadaniem jest tutaj rejestracja zakupu i sprzedaży VAT, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy uwzględniając przy tym inne źródła przychodów, oraz księgowanie zdarzeń gospodarczych. Biura księgowe zajmujące się pełną księgowością opracowują zasady polityki rachunkowości i opracowują plan kont indywidualny dla każdego klienta., Dokonują ewidencji syntetycznej i analitycznej, tworzenie bilansu i rachunku zysku i strat danej firmy, jak również reprezentacja klienta podczas kontroli skarbowej. Jeżeli my sami nie czujemy się na siłach i nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich spraw związanych z księgowością i podatkami zlećmy to fachowcom, bo nieumiejętne prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów może doprowadzić do poważnych problemów z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a w najgorszym przypadku do bankructwa naszej firmy i dużych kar finansowych.

Dlaczego wolimy korzystać z usług biur rachunkowych niż zatrudniać własnego księgowego

Z natury przedsiębiorcy i właściciele firm starają się szukać oszczędności wszędzie gdzie tylko jest to możliwe. Zaoszczędzenie nawet paru złotych w ciągu miesiąca daje w skali całego roku sporą kwotę. I tak też jest w przypadku zatrudnienia księgowego na cały etat w firmie, mimo że jego praca jest nie oceniona dla przedsiębiorstwa czy też firmy wiąże się z wieloma wydatkami, które musi ponieść jego pracodawca a z których rezygnuje, kiedy tą samą prace wykonują biura księgowe. Wdawać by się mogło, że własny księgowy to dobre rozwiązanie lepszy obieg dokumentów, lepsza kontrola, a jednak nie firmy wolą biura księgowe, choć nie są tanie. Dzieje się tak, dlatego że nikt nie jest nie omylny a za błędy w dokumentacji podatkowej są ogromne kary i tak w przypadku błędu, jaki popełni księgowy zatrudniony na etacie odpowiedzialność spada na niego i na przedsiębiorcę a w przypadku biura księgowego ewentualne koszty pokrywa OC, jakie musi mieć wykupiona instytucja zajmująca się finansami innych firm. Z pewnością jest to korzystniejsze rozwiązanie dla pracodawcy kolejnym argumentem na korzyść biur księgowych to fakt, że biura księgowe nie korzystają z urlopów wypoczynkowych nie chodzą na zwolnienia lekarskie jak również nie trzeba inwestować w ich kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje. Czyli część problemów, z jakimi styka się pracodawca pozostaje poza firmą. Istotna jest tu także kwestia wyposażenia biura księgowego w odpowiedni sprzęt do pracy i programy komputerowe a dość duży wydatek. Zlecając obsługę księgową i finansową naszej firmy specjalistą z zewnątrz i ten problem mamy z głowy. Ale nieodzownym elementem, który przekonuję przedsiębiorców co do zasadności swoich decyzji jest kontrola skarbowa a przecież tego najwięcej obawiają się przedsiębiorcy. Biura księgowe w tej kwestii mają o wiele bardziej rozległą wiedze i doświadczenie niż zwykły księgowy w firmie oczywiście nikt nie podważa ich kompetencji i kwalifikacji, ale praca w biurze rachunkowym to całkowicie inne spojrzenie na problemy, z jakimi stykają się ich pracownicy jak również poznanie wielu kontrolerów, bo przecież prowadzą księgi firm i przedsiębiorstw różnych branż. Jednak ten wybór zależy od wielu czynników, specyfiki firmy jak i od osobowości i predyspozycji właściciela.

Kto może świadczyć usługi księgowe

Skomplikowane procedury podatkowe oraz nawarstwiające się problemy natury finansowej w wewnętrznej organizacji firmy przyczyniło się do tego, że coraz więcej przedsiębiorców szuka pomocy na zewnątrz prowadzenie swoich rozliczeń podatkowych i załatwianie spraw związanych z środkami finansowymi, jakie przewijają się prze firmę polecają fachowcom i wykorzystują w tym celu istniejące na rynku biura księgowe. Taka sytuacja stwarza realne szanse na powodzenie i sukces finansowy nie tylko zleceniodawcy, ale również dla zleceniobiorcy. Jednak nie każdy może prowadzić tego typu działalność. Aby podmioty finansowe mogły świadczyć usługi księgowe innym podmiotą gospodarczym muszą posiadać Certyfikat Księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów. Każde takie świadectwo posiada indywidualny numer i można je znaleźć na stronie internetowej. Jednak to nie wystarczy, aby biura księgowe działały zgodnie z przepisami ustawy musza mieć obowiązkowo wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej potocznie zwane OC. Biura księgowe mogą prowadzić jedynie osoby, które maja odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie poparte certyfikatem również jej współpracownicy muszą posiadać także takie certyfikaty. W przeciwnym razie biura księgowe nie powinny świadczyć usług innym podmiotą, bo będzie to nie zgodne z prawem i podlegają karze a wszelkie dokumenty i faktury wystawione przez te biuro nie mają żadnej mocy prawnej i są nie ważne. Jeżeli już znajdziemy biuro, z którym chcemy podpisać umowę powinniśmy sprawdzić, jaką ma opinie na mieście czy ma dużo klientów i jaki są ceny oferowanych usług. Należy pamiętać, że tego typu usługi nie są zbyt tanie ceny są uwarunkowane od ilości dokumentów znajdujących się w obiegu firmy. Jednak duża liczba klientów i niskie ceny powinny dać nam do myślenia, bo taka sytuacja może świadczyć o braku profesjonalizmu w danym biurze, i o błędach podczas prowadzenia ksiąg gdyż są one prowadzone w sposób nierzetelny i nieterminowy z braku czasu na wnikliwą analizę dokumentacji firmy. A konsekwencją tego może być źle naliczony podatek lub deklaracja wysłana po terminie. Jeżeli chcemy mieć porządek w papierach nie podejmujemy pochopnych decyzji, co do biur rachunkowych szukajmy ostrożnie a jak już je znajdziemy współpracujmy z nim, bo dostarczenie faktur i rachunków to nie wszystko inne dokumenty także mają znaczenie.

Księgowość internetowa alternatywą dla biur księgowych

Wynajęcie profesjonalnego biura księgowego w dzisiejszych czasach nie jest tanie. Pracownicy tam pracujący cenią swoje umiejętności i naliczają dość wysokie kwoty za swój profesjonalizm w tej dziedzinie. Jednak wszystkie istniejące na rynku biura księgowe świadczą swoje usługi w oparciu o korzystanie z komputera i ogólnie dostępnych dla każdego programów księgowych, które nie wymagają nie wiadomo jak specjalistycznej wiedzy w dziedzinie księgowości i finansów. Wszelkie programy są dostępne i możliwe do ściągnięcia na stronach internetowych wraz z instrukcją ich obsługi. Więc czy musimy korzystać z drogich usług księgowych?, Dobra znajomość obsługi komputera i trochę wolnego czasu a sami możemy prowadzić księgowość własnej firmy. Wypełnianie faktur i podstawowych dokumentów księgowych bez najmniejszego problemu obliczymy za pomocą programu do wystawiania faktur wystarczy wpisać kwoty do odpowiednich rubryk i wcisnąć oblicz i to wszystko komputer liczy za nas następnie albo drukuj albo wyślij w zależności od potrzeby. Internet oferuje nam również programy do naliczania wynagrodzeń pracowniczych i wypełniania deklaracji podatkowych jak również kalkulator podatkowy, dzięki któremu obliczymy kwotę podatku VAT. Wszelkie wymienione działania są podstawą do właściwego prowadzenia firmy zgodnie z przepisami o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Biura księgowe także w ten sposób działają większość swoich działań i operacji księgowych na rzecz zleceniodawcy wykonują za pośrednictwem komputera i narzędzi internetowych. Jeśli i to wydaje się nam zbyt skomplikowane możemy skorzystać z księgowości komputerowej jest on tańsza od usług, jakie oferują biura księgowe a do tego jeszcze bardzo wygodna a zarazem bezpieczna i umożliwia samodzielną kontrole finansów firmy. Korzystając z księgowości internetowej my sami ponosimy odpowiedzialność za ewentualne błędy, ale nie musimy orientować się w zmieniających się przepisach gdyż strony ułatwiające nam sporządzanie dokumentacji księgowej i sporządzanie deklaracji podatkowych są na bieżąco uaktualniane. Koszt obsługi firmy od strony finansowej zmniejsza się nawet o kilkaset złotych miesięcznie w zależności od ilości dokumentów księgowych, jakie firma zbierze w ciągu danego okresu. Jednak mimo tych udogodnień, jakie daje nam Internet większość z nas woli nie myśleć zapłacić i mieć to z głowy i właśnie, dlatego choć drogie to biura księgowe i ich usługi cieszą się nadal dużą popularnością.